Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

«Ξεκαθάρισμα» σχεδίων παλιών Αναπτυξιακών

Εως το τέλος του χρόνου ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Το Νοέμβριο οι προκηρύξεις ενίσχυσης τεσσάρων επενδυτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020)