Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Ο αγροδιατροφικός τομέας στις προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ

Ταυτότητα Κτιρίου: αμοιβή Μηχανικού 150 με 200 ευρώ ανά ιδιοκτησία ή περίπτωση

Αειφόρος και αποδοτική γράφει στη «συνταγή» η παγκόσμια γεωργία