Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Αντιστάθμιση έμμεσου κόστους εκπομπών


Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ ενημερώνει:

  • τις Επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (έμμεσο κόστος εκπομπών),
  • τους Προμηθευτές του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού


ότι με την Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/οικ.21906, ΦΕΚ Β'3304/09.12.2014, ανατέθηκε στην ΛΑΓΗΕ ΑΕ ο ρόλος του Αρμόδιου Φορέα για τη χορήγηση ενίσχυσης για επιχειρήσεις  τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών).

Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερομένους να εγγραφούν στο ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στα πλαίσια της Υπουργικής Απόφασης υπ’αριθμ. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906, ΦΕΚ Β΄3304/09.12.2014, υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.  Κάστορος 72, ΤΚ 18545, Πειραιάς.

Με την αίτηση εγγραφής θα συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά έτσι ώστε να τεκμαίρεται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ότι οι αιτούντες πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.


πηγή: lagie.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου