Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

O νέος αναπτυξιακός νόμος (Ν.4146/2013)


Ο Ν.4146/2013 για τη διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, περιλαμβάνει επίσης και τροποποιήσεις της νομοθεσίας που διέπει τα Δημόσια Έργα.

Ψηφίστηκαν την Τετάρτη 10/4/2013 από την Βουλή των Ελλήνων οι νέες διατάξεις που τροποποιούν ουσιαστικά τον Επενδυτικό νόμο 3908/2011, κάνοντάς τον φιλικότερο στο επενδυτικό κοινό εντάσσοντας και άλλες δραστηριότητες στις ευεργετικές του διατάξεις του, ενώ και για τον Αναπτυξιακό νόμο 3299/ 2004 υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές.
Με μια γρήγορη ματιά στις ψηφισθέντες διατάξεις μας δίνουν την παρακάτω εικόνα των αλλαγών :
- Στον υπολογισμό του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής μπορούν να συμπεριληφθούν πέραν των άλλων και στοιχεία, της επιχείρησης - φορέα της επένδυσης τα οποία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα υπολογιζόμενα με βάση την μέση αξία τους των τελευταίων τριών μηνών.
- Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι και το 100% της επιδότησης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους +10% από την αιτούμενη προκαταβολή, καθώς και λήψη δεύτερης δόσης προκαταβολής στην περίπτωση όπου με την α’ δόση δεν έχει εξαντληθεί το σύνολο της επιχορήγησης, ενώ έχει διενεργηθεί έλεγχος στο 50% του έργου και έχει καταβληθεί το σύνολο της ίδιας συμμετοχής.
- Τα επενδυτικά σχέδια θα υποβάλλονται όλο το χρόνο, ενώ θα αξιολογούνται σε δύο χρονικές περιόδους , τον Μάιο και τον Νοέμβριο κάθε έτους για όσα υποβάλλονται μέχρι 30 Απριλίου ή μέχρι 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
- Αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης κυρίως στις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που θα κάνουν την επένδυσή τους σε περιοχές Β.Ε.Π.Ε. εφόσον με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου δεν εξαντλούσαν σε ποσοστό το ανώτατο όριο του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων, [ευνοούνται περιοχές Β.Ε.Π.Ε. Αττικής, (Κερατέας ,Άνω Λιοσίων, Σχιστού,), Θεσσαλονίκης, Κοζάνης , Λάρισας , Βόλου κ.α.].
- Καταργείται η υποχρεωτική ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής στα επενδυτικά σχέδια της Γενικής επιχειρηματικότητας.
- Καταργείται για τα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής η υποχρεωτική ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής από το μίγμα της ενίσχυσης που ίσχυε μέχρι σήμερα και αφορούσε σε συνδυασμό επιχορήγηση κεφαλαίου, (70% ή 80%) και φορολογική απαλλαγή, (30% ή 20%).
- Μειώνεται από 6ετία σε 5ετία ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει από την ίδρυση ή τον τελευταίο εκσυγχρονισμό σε ξενοδοχειακή μονάδα 3* και άνω και η οποία πρόκειται να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου για νέο εκσυγχρονισμό.
- Εντάσσονται τα Κέντρα Αποκατάστασης στις ευνοϊκές διατάξεις επιχορήγησης καθώς και ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια του τουρισμού υγείας, ο ορισμός των οποίων θα καθοριστεί με ΚΥΑ.
- Εντάσσονται και επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό για ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύση την λειτουργία τους αλλά δεν έχουν αλλάξει χρήση και είναι 3* και άνω μετά την επένδυση.
- Εντάσσονται επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής για συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπίας, θεματικά πάρκα, γήπεδα γκολφ, ιαματικών πηγών κέντρα προπονητικού-αθλητικού τουρισμού κ.α.
- Εντάσσονται επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες 2* και άνω ,
- Εντάσσονται επίσης και επενδύσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις camping 3*
- Εντάσσονται ο τομέας της ναυπηγίας για σταθερές και μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και τα έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.
- Δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης του μισού (1/2), από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό φορολογικής απαλλαγής από την διαχειριστική περίοδο δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης.
- Εφόσον ο επενδυτής επιλέξει την επιχορήγηση μέσω της φορολογικής απαλλαγής έχει το δικαίωμα να την εφαρμόσει για 10 χρόνια ή 12 αν είναι νέα επιχείρηση, αντί των 8 ή τα 10 αντίστοιχα που ίσχυε μέχρι σήμερα.
- Οι συνέργιες για την περιφέρεια Αττικής και τον νομό Θεσσαλονίκης περιορίζονται από 10 σε 5, ενώ για την επαρχία από 5 σε 3.
- Μεταβάλλονται προς τα κάτω, τα ποσοστά ενίσχυσης σε ορισμένα νησιά όπου με τις ισχύουσες διατάξεις τα ποσοστά αυτά δεν εξαντλούσαν το ανώτατο όριο του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων, [π.χ. Μαγνησία, (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), Κρήτη κ.λ.π.] .
- Στα μεγάλα επενδυτικά έργα μέχρι και 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα επιλογής όλων των ειδών των ενισχύσεων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Για αυτά που είναι πάνω από 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα της φορολογικής απαλλαγής για το ποσό της επένδυσης που ξεπερνά το ποσό αυτό.
- Μεταβάλλονται τα όρια της συσσώρευσης των ενισχύσεων και γίνονται 15 εκ ευρώ για μεμονωμένες και 30 εκ για και για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις αντίστοιχα.
- Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάθεσης του ελέγχου των επενδυτικών νόμων και από άλλους εκτός του δημοσίου φορείς.
- Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης εξορθολογίζεται και γίνεται ο προβλεπόμενος από την απόφαση ένταξης.
- Για τον Αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 η λήψη προκαταβολής στο 100% της επιχορήγησης, τα αιτήματα θεραπείας και η εξέτασή τους, καθώς επίσης και οριζόντια παράταση ενός έτους, ήτοι μέχρι την 31/12/2014 για όσα έργα υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 3299/2004 από το 2007 και μετά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου