Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Παράταση 2ης πρόσκλησης Άξονα 3Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα:
311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»
312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,
313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και αντί της 24ης Απριλίου 2013 ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία την 24η Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις με αριθμ. πρωτ. 2793/06.02.2013, 2794/06.02.2013 και 2796/06.02.2013 Υπουργικές Αποφάσεις Προσκλήσεων Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης των αντίστοιχων Μέτρων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου