Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019

Δεύτερος πίνακας εντάξεων στο 4.2.1 Μεταποίηση με επιπλέον 28 επενδύσεις


Νέο πίνακα εντάξεων µε επιπλέον 31 εκατ. ευρώ έργα εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το Μέτρο 4.2.1 Μεταποίηση σε γεωργικό προϊόν, όπου περιλαμβάνονται µεταξύ άλλων ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς, το Κτήµα Γεροβασιλείου, η Κουτσοδήµος Οινοποιητική, η Οινοποιία Β. Τσακτσαρλής-Ε. Γεροβασιλείου ΑΕ και η Οινοποιητική Σάµου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και τα 28 επιπλέον έργα που εντάχθηκαν, ο προϋπολογισµός που καλείται να καλύψει το υπουργείο για το Μέτρο φτάνει τα 327 εκατ. ευρώ.

Εντωμεταξύ, το Μέτρο 4.2.1 τρέχει τώρα περιφερειακά καλύπτοντας ποσοστό από δαπάνες µέχρι 600.000 ευρώ. Την περασµένη Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου, άνοιξε η σχετική πρόσκληση για όσους βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία, µε τα παράπονα πάντως να έχουν ήδη ξεκινήσει εφόσον ο προϋπολογισµός της πρόσκλησης (2 εκατ. ευρώ), κρίνεται φυσικά απαράδεκτος για το µέγεθος της περιφέρειας και την αγροτική δραστηριότητα που εµφανίζεται σε αυτήν.
Σηµειώνεται εδώ, ότι παρόµοια πρόσκληση ήδη έχει ανοίξει στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, µε τις αιτήσεις εκεί να λήγουν στα µέσα του Νοεµβρίου. Υπενθυµίζεται ότι στο πλαίσιο της ∆ράσης είναι επιλέξιµες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισµού, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης µονάδων σχεδόν για όλους τους κλάδους της µεταποίησης της αγροτικής παραγωγής.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειµένου να ενταχθούν στη δράση 4.2.1, υποβάλλουν προς τις αρµόδιες ∆ιεύθυνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των περιφερειών, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου