Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων, της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»


Δημοσιεύθηκε Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, καθώς και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης με Πραγματοποίηση της Επένδυσης σε άνω της μιας Περιφέρειας, της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με απόρριψη τριακοσίων εβδομήντα εννιά (379) αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών, με τους σχετικούς λόγους απόρριψης, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.511.769,74 ευρώ, καθώς και την απόρριψη οκτώ (8) αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων με πραγματοποίηση της επένδυσης σε άνω της μίας περιφέρειας, με τους σχετικούς λόγους απόρριψης, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 104.806,81 ευρώ.


Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου