Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων


Την παράταση της προθεσμίας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως την 31-01-2020.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης της με Α.Π. 7977/2695/Α3/27-11-2018 Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Κωδικός Πρόσκλησης 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2953 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Δείτε εδώ την Απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου