Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια Καινοτομίας για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις” στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020


O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την Πέμπτη 31-10-2019 την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς επιχειρήσεις-δικαιούχους της ΠΚΜ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 01 – Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, Δράση: 1β3 – Κουπόνια καινοτομίας για πολύ μικρές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.000.000€.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.ependyseis.gr. και είναι ανοικτή από τις 17/12/2019 έως την 20/2/2020.

Απόφαση και Αναλυτική Πρόσκληση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου