Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β κύκλος»


Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις των καταλόγων δυνητικών δικαιούχων και της βαθμολογικής κατάταξης των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β' Κύκλος»

Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις δεν αφορουν σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

1η περίοδος υποβολών
2η περίοδος υποβολών
3η περίοδος υποβολών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου